Meir politi er ikkje nok

Kvifor arrestere når saka blir lagt bort? Lisens: Fri bruk, pixabay.com

Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.

Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, og den lovnaden har partia halde til gagns – i alle fall på papiret. I år er det 17.025 årsverk i norsk politi, mot 14.770 ved utgangen av 2013, syner dei siste tala frå Politidirektoratet. Og det er ikkje slik at heile stillingsveksten går til administrasjon: Aldri før har Noreg hatt så mange politifolk som no, og regjeringa er på god veg om å nå målet sitt om to politifolk per 1000 innbyggjarar.

Les mer...

Stor skepsis til politireformen blant politiansatte

By KEN (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Bare 19 prosent av politifolkene som svarte mener nærpolitireformen vil bidra til mer effektiv bekjempelse av kriminalitet, og bare 13 prosent tror at politiet vil bli mer synlige, slik målsetningen med reformen er blitt lansert av departement og direktorat. Det viser tall fra undersøkelsen, som ble lagt fram i går.

Les mer...