Akademisk tilsette uroa over nybygg utan personlege kontor

Kristin Hinna, hovudtillitsvald i Forskarforbundet HVL. Bilde.

Nybygget Høgskulen på Vestlandet planlegg på Kronstad ser ikkje ut til å få eit einaste cellekontor, altså personleg kontor. Hovudtillitsvald i Forskarforbundet Kristin Hinna (biletet) er uroleg over planane: – Den forskinga som finst i forhold til ope landskap er eintydig på at det fører til mistrivnad, meir stress, større sjukefråvær, mindre produktivitet, og det blir gjort fleire feil, seier Hinna til På Høyden.

Les mer...

Strid om opne landskap på Universitetet i Bergen

Stein Rokkans Hus, UiB. By HMPinnsvinet (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen vil samle heile administrasjonen i Stein Rokkans hus i Nygårdsgaten. Men det er nye tider, offentlige utgifter skal ned. Eksterne konsulentar meiner at det er er mogleg å få plass til dobbelt så mange tilsette i dette huset, i høve til dei 240 som arbeider der i dag. Bernstrøm vil nøye seg med å rydde plass til 450 personar.

Les mer...

Åpne kontorlandskap utgjør helserisiko

Office-landscape-plan. By Newell Post at English Wikipedia. Public Domain

Er åpne kontorlandskap bra for helsen til de som jobber der? Bjørn Arne Øvrebø, som er ansatt som rådgiver ved NAV arbeidslivssenter i Hordaland, stilte seg det samme spørsmålet. I en artikkel i Ramazzini 2/2017 oppsummerer han en gjennomgang av tilgjengelig forskning og annen litteratur om åpne kontorlandskap. Han finner at disse utgjør en helserisiko, spesielt i de tilfellene der denne løsningen bare er valgt for å spare husleie og areal.

Les mer...