Nordmenn stadig mer positive til innvandrere

World Islamic Mission i Åkebergveien, Oslo. Bilde.

Til tross for tildels høylytt diskusjon rundt innvandring i valgkampen, viser tallene at nordmenn er blitt langt mer positive til innvandring og innvandrere i løpet av de siste tiåra. Norsk Monitor-undersøkelsen har blitt gjennomført annen hver høst siden 1993, og stiller blant annet fem spørsmål knyttet til innvandring. Den viser klar endring til mer positive holdninger til innvandrere.

Les mer...