Forside » Arrangement

Arrangement

 • Nordpro-konferansen 2018: Makt, teknologi og mennesker

  Dato: 08. nov 2018, 07:00 - 09. nov 2018, 16:00
  Sted: København

  ”Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere”

  Konferencen afholdes af Professionshøjskolen UCC d. 8. og 9. november 2018 i København.

  Nærmere oplysninger om tilmelding vil være tilgængelige på konferencehjemmesiden

  Om NORDPRO:
  Nordisk netværk for Professionsforskning, NORDPRO, er dannet på initiativ af eksisterende forsknings- og udviklingsmiljøer i professionsstudier og vil bidrage til løbende formidling af viden mellem forskning, uddannelse og praksis.

  Formålet med NORDPRO er:

  • At støtte netværksdannelse og videndeling på tværs af traditioner og tilgange inden for teoretisk og empirisk forskning om professioner og professionalisme
  • At bidrage til udviklingen af teoretisk og empirisk forskning i professioner og professionalisme som et internationalt og tværfagligt forskningsområde
  • At bidrage til at styrke forskning og udvikling i relation til professionerne, deres arbejde og uddannelse

  Les mer om NORDPRO

 • NEON 2018: innovasjon

  Dato: 20. nov 2018, 09:00 - 22. nov 2018, 16:00
  Sted: Lillehammer

  Sommeren nærmer seg slutten og det er på tide å tenke på høstens aktiviteter! Da må du selvsagt huske NEON2018 på Lillehammer i dagene 20-22. november, og du må huske å sende inn forslag til paper! Du kan velge mellom hele 23 mulige sesjoner, organisert av 64 forskere fra hele 28 institusjoner.

  Frist for abstracts: 12. august 2018 (fortsatt åpent etter den 12/8. Ny frist kommer)

  Les mer om konferansen, sesjonene og framgangsmåte for å sende inn forslag på arrangørens egen nettside: http://www.neon2018.no

  I år er det Handelshøgskolen Innlandet (HHS) – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet som er arrangør. Hele konferansen finner sted på Campus Lillehammer. Temaet for NEON2018 er innovasjon, og arrangørene lover en spennende konferanse med innlegg fra folk som Christopher Hood, Mary Uhl-Bien, Stewart Clegg og Benedicte Brøgger.

  Det kan også være en idé å følge NEON2018 på Facebook og LinkedIn!

 • Senter for profesjonsstudier årskonferanse

  Dato: 06. des 2018, 09:00 - 06. des 2018, 16:00
  Sted: OsloMet, Pilestredet 46, Athene

  Senter for profesjonsstudier årskonferanse 2018: 
  Tema: Omstilling og integrering gjennom høyere utdanning

  Torsdag 6. desember 2018 kl. 09.00 – 16.00, Athene, Pilestredet 46

  Den norske velferdsstaten står overfor store utfordringer og omstillinger. En sentral utfordring er den økonomiske: Styrking av kunnskaps- og velferdsøkonomien i en fase preget av utfasing av oljeindustrien og  økt konkurranse fra lavkostland. En annen utfordring er integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet. Høyere utdanning og ikke minst profesjonsutdanninger kan være avgjørende bidrag på begge områder.
  Les mer om arrangementet

Gjennomførte arrangement