Japanere dør av lange arbeidsdager og overtid

Chris 73 / Wikimedia Commons [GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Sammenlignet med Norge har japanere ekstremt lange arbeidsdager. Normalt arbeider japanere mellom 60 og 90 timer i uka. Men det koster. I det siste har det blitt satt fokus på at ansatte dør av ubergrenset overtid. Som mottiltak oppfordrer myndighetene bedriftene til å la arbeidere med mye overtid få starte seinere på mandag morgen.

Les mer...

– Nesten mer ensomt i landskap enn på cellekontor

nav logo

Etter at NAV-ansatte ble flyttet til åpent landskap, føler de seg mer slitne når de går hjem etter endt arbeidsdag enn da de jobbet på cellekontor. Rapportene til tillitsvalgte på NAVs avdeling for Familie- og pensjonsytelser tyder på at de ansatte bruker mye krefter på å stenge ute lyd- og synsinntrykk for å klare å konsentrere seg om arbeidsoppgavene. De mener også det er blitt vanskeligere å samarbeide og rådføre seg med kolleger.

Les mer...

Nå skal det kuttes i administrasjonen

OsloMet-CC0-fri-bruk

Regjeringen har annonsert at det skal gjennomføres tilsammen en halv milliard kroner i effektiviseringskutt i høyere utdanning. En artikkel på Khrono.no gikk i februar 2017 gjennom hvordan forskjellige institusjoner lå an i utgangspunktet. Det er store forskjeller, men ingen slipper unna kutt. Anslagsvis 400 stillinger skal kuttes de nærmeste årene.

Les mer...

OECD knuser økonomiske ‘sannheter’: kollektive forhandlinger best

oecd-employment-outlook-2018

OECD ga 4. juli ut den årlige rapporten Employment Outlook for 2018. I de 35 medlemslandene er det ganske forskjellige systemer for lønnsdannelse. Denne rapporten ser nærmere på hvordan disse slår ut på lønninger, lønnsforskjeller, sysselsetting og integrering. Terje Erikstad i Dagens Næringsliv har sett nærmere på rapporten, og funnet at økonomene i OECD knuser sentrale myter i økonomifaget. Som at kollektive lønnsforhandlinger gjennom fagforeninger bidrar til høyere lønninger for de som er "innenfor", lavere lønnsomhet for næringslivet og dermed større arbeidsløshet og flere som stenges ute fra arbeidsmarkedet. OECD kommer til motsatt konklusjon.

Les mer...

Steffen Handal: – ja til profesjonsorientert master!

Steffen Handal. Bilde.

Det har blåst en del rundt Steffen Handal i Utdanningsforbundet i det siste. I et intervju med Khrono kommer han med flere klare meldinger.

Handal sier han alltid har vært tilhenger av en 5-års masterutdanning for lærere, og han er takknemlig overfor tidligere undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen for at han har fått dette på plass. Samtidig er Handal redd for at lærerfaget blir akademisert bort fra den egentlige jobben.

Les mer...

Studier nedlagt etter ulovlig eksternt samarbeid

NMBU-foto: LA2. Lisens: CC-SA-1-0

NOKUT har utført tilsyn med 150 studietilbud ved universiteter og høgskoler, der studiene tilbys i samarbeid med eksterne aktører, og der den eksterne aktøren ikke er akkreditert for å drive slike studietilbud. NOKUT ønsker å sikre at kvaliteten på slike samarbeidsstudier er i overensstemmelse med nasjonale krav. Blant annet øegges et masterprogram ved NMBU (bildet) ned etter tilsynet.

Les mer...

NOKUT-rapport om bachelor ingeniørfag bygg: trenger ‘dreining mot akademisk kultur’

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

NOKUT har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved åtte institusjoner. Tilsynet ble utløst etter en bred gjennomgang av data fra 2015 og 2016 i Database for høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret. Indikasjoner i disse dataene samt bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt fra studenter førte til at nettopp bachelor ingeniørfag bygg ble valgt ut for tilsyn. Rapporten oppsummerer at dette "ser ut til å være en treffsiker metode for valg av tilsynsobjekter".

Les mer...