OECD knuser økonomiske ‘sannheter’: kollektive forhandlinger best

oecd-employment-outlook-2018

OECD ga 4. juli ut den årlige rapporten Employment Outlook for 2018. I de 35 medlemslandene er det ganske forskjellige systemer for lønnsdannelse. Denne rapporten ser nærmere på hvordan disse slår ut på lønninger, lønnsforskjeller, sysselsetting og integrering. Terje Erikstad i Dagens Næringsliv har sett nærmere på rapporten, og funnet at økonomene i OECD knuser sentrale myter i økonomifaget. Som at kollektive lønnsforhandlinger gjennom fagforeninger bidrar til høyere lønninger for de som er "innenfor", lavere lønnsomhet for næringslivet og dermed større arbeidsløshet og flere som stenges ute fra arbeidsmarkedet. OECD kommer til motsatt konklusjon.

Les mer...

Steffen Handal: – ja til profesjonsorientert master!

Steffen Handal. Bilde.

Det har blåst en del rundt Steffen Handal i Utdanningsforbundet i det siste. I et intervju med Khrono kommer han med flere klare meldinger.

Handal sier han alltid har vært tilhenger av en 5-års masterutdanning for lærere, og han er takknemlig overfor tidligere undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen for at han har fått dette på plass. Samtidig er Handal redd for at lærerfaget blir akademisert bort fra den egentlige jobben.

Les mer...

Studier nedlagt etter ulovlig eksternt samarbeid

NMBU-foto: LA2. Lisens: CC-SA-1-0

NOKUT har utført tilsyn med 150 studietilbud ved universiteter og høgskoler, der studiene tilbys i samarbeid med eksterne aktører, og der den eksterne aktøren ikke er akkreditert for å drive slike studietilbud. NOKUT ønsker å sikre at kvaliteten på slike samarbeidsstudier er i overensstemmelse med nasjonale krav. Blant annet øegges et masterprogram ved NMBU (bildet) ned etter tilsynet.

Les mer...

NOKUT-rapport om bachelor ingeniørfag bygg: trenger ‘dreining mot akademisk kultur’

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

NOKUT har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved åtte institusjoner. Tilsynet ble utløst etter en bred gjennomgang av data fra 2015 og 2016 i Database for høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret. Indikasjoner i disse dataene samt bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt fra studenter førte til at nettopp bachelor ingeniørfag bygg ble valgt ut for tilsyn. Rapporten oppsummerer at dette "ser ut til å være en treffsiker metode for valg av tilsynsobjekter".

Les mer...

Gigantgebyr til Telenor for misbruk av markedsposisjon

Mobilantenne. Lisens CC0

Konkurransetilsynet har ilagt Telenor et gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i mobilmarkedet. Saken ble utløst av at Telenor i 2010 innførte endringer i vilkårene for leie av mobilnettet deres. Vilkårene ble nå utformet slik at leieren skulle miste motivasjonen for å bygge eget nett.

Les mer...

2300 barnehager har for lav bemanning

Master i barnehagekunnskap, bilde

Få uker før den nye bemanningsnormen for barnehagene trer i kraft 1. august, har 2.300 av totalt 5.200 barnehager for lav bemanning. Kravet er at det skal være maksimalt tre barn under 3 år  per voksen ansatt, og ikke flere enn seks barn over 3 år per ansatt. Normen setter også krav om at andelen pedagoger blant de ansatte må heves.

Les mer...

Skandaleprosjekter på sokkelen skal under lupen

ymeplattformen fjernes

Milliardene ruller fort når noe går galt i utbyggingen av olje- eller gass-felt på sokkelen. På felt som Goliat, Martin Linge og Aasta Hansteen er så mye gått galt, at det stilles spørsmål ved om plattformene og feltene vil gå med overskudd eller, kanskje kan påføre staten milliarder i netto tap.

Les mer...