2300 barnehager har for lav bemanning

Master i barnehagekunnskap, bilde

Få uker før den nye bemanningsnormen for barnehagene trer i kraft 1. august, har 2.300 av totalt 5.200 barnehager for lav bemanning. Kravet er at det skal være maksimalt tre barn under 3 år  per voksen ansatt, og ikke flere enn seks barn over 3 år per ansatt. Normen setter også krav om at andelen pedagoger blant de ansatte må heves.

Les mer...

Skandaleprosjekter på sokkelen skal under lupen

ymeplattformen fjernes

Milliardene ruller fort når noe går galt i utbyggingen av olje- eller gass-felt på sokkelen. På felt som Goliat, Martin Linge og Aasta Hansteen er så mye gått galt, at det stilles spørsmål ved om plattformene og feltene vil gå med overskudd eller, kanskje kan påføre staten milliarder i netto tap.

Les mer...

– Fant få siviløkonomer i offentlige ledergrupper

Siviløkonomer er spesialister på budsjettering. Bilde fritt tilgjengelig via maxpixel.net

To studenter ved Norges Handelshøyskole NHH fant langt lavere andel siviløkonomer i offentlige ledergrupper enn i private. Caroline Dehlimarken og Emilie Marie Flaate fant at bare 62 prosent av ledergruppene i offentlige virksomheter har minst én siviløkonom, mens det tilsvarende tallet for private bedrifter er 98. 20 prosent av bedriftene som ikke har siviløkonomer i ledergruppen, har over fire milliarder kroner i omsetning.

Les mer...

– Foretaksmodellen en ulykke for den norske arbeidslivsmodellen

Eivind Falkum, OsloMet, bilde.

– Foretaksmodellen med konserndannelser var en ulykke for den norske arbeidslivsmodellen. Denne kraftsalven kommer fra Eivind Falkum, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han er en av de ansvarlige for rapporten "Medbestemmelsesbarometeret". En delrapport kom denne uka, der forskerne undersøker hvordan de ansatte opplever medbestemmelse på arbeidsplassen i forhold til styringsmodellen de arbeider under.

Les mer...

Bærekraftsmålene – spill for galleriet?

Forside Our common future, Brundtlandrapporten.

Er bærekraftsmål for universitetene spill for galleriet, eller en virkelig endringskraft? Professor Carlo Aall ved Vestlandsforskning stilte i en artikkel på Energi og Klima spørsmål ved om universitetene er villige til å ta de virkelig tøffe valgene han mener er nødvendig for at det skal bli noen egentlig omstilling.

Les mer...

Helseprofessor om kontorlandskap: – Ansatte går hjem. Der kan de jobbe i fred.

Bente Elisabeth Moen, bilde

– De ansatte går hjem, for der kan de få jobbe i fred. Det siste er en katastrofe for et akademisk miljø. Hvordan skal studentene oppleve akademisk diskusjon og få råd og veiledning dersom de ansatte forsvinner hjem? Dette skriver Bente Elisabeth Moen, Professor i arbeidsmedisin og global helse ved Universitetet i Bergen, i et innlegg i Bergens Tidende.

Les mer...

Kamp om rektorer skal velges eller ansettes

Rektor Svein Stølen, UiO. Valgt.

Regjeringen ønsker at den normale ansettelsesmåten for rektorer i framtiden skal være at de ansettes, ikke velges. Flere av universitetene og høgskolene har gått over til denne ordningen, men fortsatt er 12 av 21 rektorer innen høyere utdanning valgt. En av disse er Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger. Men der er det allerede bestemt at hun blir den siste valgte rektoren.

Les mer...