Automatisering gjev fleire jobbar på Osterøy

By Peter Potrowl (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons. Bilde.

På Osterøy utanfor Bergen opplever fleire små verksemder eit robotiseringseventyr, der automatisering av små og mellomstore seriar gjer verksemdene konkurransedyktige på marknaden. Maskinoperatør Ronny Eide ved Mjøs Metallvarefabrikk tykkjer arbeidsoppgåvene blir stadig meir interessante når jobben hans blir å programmere roboten og kontrollere resultatet, i staden for at han produserer sjølv.

Les mer...

Kreative fattige nepalesere møter uhjelpsindustrien

Reidun Helen Faye, HVL. Bilde

Fattige nepalesere i et slumområde i Kathmandu er ikke passive mottakere av uhjelp, slik uhjelpere gjerne forventer. I møtet med uhjelpsindustrien viser slumboerne seg som kreative forhandlere. I et langtidsperspektiv kan de få til utvikling på andre måter enn noen hadde forutsett i selve hjelpeprosjektet. Dette kommer fram i doktoravhandlingen som Reidun Helen Faye har skrevet ved Universitetet i Bergen under tittelen Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.

Les mer...

Skuggesida av antidepressiva

Piller. Public domain, Pixabay

Legemiddelindustrien er ein viktig partnar for helseprofesjonane. Den leverer nyttige medisinar, men også medisinar med biverknader som er undervurderte og underrapporterte. På nrk.no ligg ein dansk dokumentar som er svært kritisk til usann markedsføring av antidepressiva, og til salgskampanjar mot barn som medisinen ikkje er meint for.

Les mer...

– Fordelene ved kontorlandskap kan koste dyrt gjennom økt sykefravær og tapt produktivitet

Office-landscape-plan. By Newell Post at English Wikipedia. Public Domain

De som har bruk for det, som i avisdesker, prosjektgrupper, arkitektkontor, kontrollrom som «Cape Canaveral» etc. vil ha "ubestridte fordeler med kontorlandskap", skriver to eksperter etter gjennomgang av all fagfellevurdert forskning om kontorlandskap og flekskontorer. Hovedkonklusjonen er likevel: – Kostnader ved dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft kan langt overstige innsparte arealkostnader. Dette sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet til På Høyden.

Les mer...

– Åpne kontorlandskap er risikosport

By VeronicaTherese (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. Bilde

 – Åpne kontorlandskap er risikosportArbeidsplassrådgiver Marlene Dahle er ekspert på kontorløsninger. Hun mener vi må bort fra diskusjonen om cellekontor eller kontorlandskap. – Mellom disse finnes det mange andre alternativer, sier Dahle, som arbeider ved Mellomrom Arkitekturpsykologi. Åpne kontorlandskap regner Dahle som risikosport. Flere studier viser at slike kontorer scorer lavt på trivsel og produktivitet, men høyt på sykefravær.

Les mer...

Akademisk tilsette uroa over nybygg utan personlege kontor

Kristin Hinna, hovudtillitsvald i Forskarforbundet HVL. Bilde.

Nybygget Høgskulen på Vestlandet planlegg på Kronstad ser ikkje ut til å få eit einaste cellekontor, altså personleg kontor. Hovudtillitsvald i Forskarforbundet Kristin Hinna (biletet) er uroleg over planane: – Den forskinga som finst i forhold til ope landskap er eintydig på at det fører til mistrivnad, meir stress, større sjukefråvær, mindre produktivitet, og det blir gjort fleire feil, seier Hinna til På Høyden.

Les mer...

Historisk dom mot polititopp

Lagmannsretten dømte den høyt profilerte politimannen Eirik Jensen skyldig på alle punkter. Retten fester overhodet ingen lit til forklaringene hans, og eks-politimannen endte dermed med lovens strengeste straff. Forsvareren annonserer at Jensen er uenig i dommen og sikkert kommer til å anke.

Les mer...

Skolestart for seksåringer: ingen læringseffekt

freeimages.com / Elias Minasi

– Konklusjonen ut fra det vi vet etter 20 år, er at Reform 97 ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, sier professor i pedagogikk Peder Haug. Derimot mener han reformen har hatt klar negativ effekt spesielt for gutter, og er noe av forklaringen på økningen i antall skoletapere og frafall, spesielt for gutter.

Les mer...

Strid om opne landskap på Universitetet i Bergen

Stein Rokkans Hus, UiB. By HMPinnsvinet (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen vil samle heile administrasjonen i Stein Rokkans hus i Nygårdsgaten. Men det er nye tider, offentlige utgifter skal ned. Eksterne konsulentar meiner at det er er mogleg å få plass til dobbelt så mange tilsette i dette huset, i høve til dei 240 som arbeider der i dag. Bernstrøm vil nøye seg med å rydde plass til 450 personar.

Les mer...

Conference ‘Norwegian Universities and the SDGs’: Call for workshops proposals

SDG Wheel_Transparent ikon

The organising committee for the upcoming conference 'Norwegian Universities and the SDGs' in Bergen 8–9th February has published a call for workshop proposals. They write in their invitation:

"The conference committee invites the whole academic sector of Norway to propose workshops. This can be done by individual researcher, by different units, or by a university or university college wishing to profile its priorities.

Les mer...